regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Visualisering, simulering och bildanalys

Östergötland har en lång historia av framstående forskning inom området visualisering, simulering och bildanalys. I dag har regionen en världsledande kompetens när det gäller lösningar för att åskådliggöra komplexa data.

Tre forskningsmiljöer i världsklass

Exempel på visualisering, simulering och bildanalys är lösningar för att åskådliggöra komplexa data eller interaktion med virtuella modeller. I dag finns tre forskningsmiljöer i Östergötland inom visualisering, simulering och bildanalys som håller absolut världsklass; Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Visualiseringscenter C och laboratoriet för datorseende.

Bland de östgötska uppfinningarna finns visualiseringsbordet, som bland annat används för virtuella obduktioner och har öppnat upp för helt nya möjligheter att studera människokroppen. Som en naturlig följd av styrkan och kunskapen i regionen har en rad företag knoppats av från universitetet och forskningsinstituten.

Visual Sweden är noden inom styrkeområdet

Visual Sweden, med basen i Östergötland och Linköpings universitet som värd, är noden inom styrkeområdet. Härifrån drivs en rad innovationsprojekt med fokus på både kunskapsuppbyggnad och kommersialisering av nya produkter och tjänster. Styrkeområdet koordineras av Norrköping Science Park. Centrala aktörer i styrkeområdet är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, flera statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett femtiotal mindre, medelstora och stora företag.

Kontakt

Carina MalmgrenStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling