regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Effektiv logistik

Östergötland har ett av Sveriges bästa geografiska lägen, en stark infrastruktur med tillgång till alla transportslag samt stora godsflöden. Här planeras också en av de största infrastruktursatsningarna i modern tid, Ostlänken. Östergötland har dessutom stark forskning och framstående företag inom logistikområdet.

Stark tradition av kunskap och utveckling

Logistik är ett kunskapsområde med fokus på flöden, effektiva system och helhetsperspektiv. Östergötland har en lång historia av kompetens och utveckling inom logistik, erfarenheter som i dag används för att skapa framtidens logistik med hållbarhet i fokus. I Östergötland finns en världsledande kunskapsbas inom området genom Linköpings universitet och VTI Östergötland.

Östergötland har flera världsledande logistikföretag

Företagandet med koppling till logistik har en stor bredd i länet. Infrastrukturen och det starka geografiska läget har dragit till sig många företag och fortsätter att attrahera nya etableringar med stora godsvolymer. I Östergötland finns flera världsledande logistikföretag och en rad företag som har bildats som avknoppningar från Linköpings universitet, ofta med koppling till tjänster, system eller teknik.

Logistika - Östergötlands logistikkluster

För att öka konkurrenskraften inom logistikområdet och skapa en plats för samverkan och utveckling, finns Östergötlands logistikkluster, Logistikia. Logistikia drivs av Cleantech Östergötland på uppdrag av Region Östergötland i samverkan med Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, Linköpings universitet, Linköpings kommun.

Det är en gemensam arena för logistikfrågor och logistikföretag i regionen som ska göra Östergötland till Sveriges mest attraktiva och hållbara logistikregion. Styrkeområdet koordineras av Norrköping Science Park.

Kontakt

Anna JacobsonStrateg näringsliv och landsbygdsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling

Relaterad information