regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system

Internet of Things, sensorer och AI. Det är några exempel på områden där forskare och företag i Östergötland har en hög kompetens.

Komplexa sammankopplade system

Utvecklingen när det gäller uppkopplade produkter och system går snabbt. Från att tidigare ha kopplat upp en produkt med en annan eller flera produkter med varandra, har vi i dag komplexa system som knyts samman med hjälp av sensorer och mobil kommunikation. I Östergötland finns en unik blandning av framstående forskning och högteknologiska företag med fokus på mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, inbyggda system och uppkopplade system. Allt från globala industriföretag till mindre start up-bolag.

Forskning i absolut världsklass

Forskning inom styrkeområdet är i absolut världsklass i Östergötland. Teknikområden där det sker många insatser och initiativ är artificiell intelligens, AI, och Internet of Things, IoT. Inom AI finns det världsledande forskning på Linköpings universitet och en regional AI-nod. Noden är en del av AI Sweden och syftar till att accelerera tillämpningen av AI. Inom IoT finns plattformen IoT World som samlar behovsägare, företag och akademi för att starta gemensamma utvecklingsprojekt.

Stark koppling till andra styrkeområden

Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system har också en stark koppling till andra styrkeområden, inte minst effektiv logistik. Det tar bland annat sitt uttryck genom flera projekt med kopplingen logistik och IoT. Koordinator för styrkeområdet är Linköping Science Park.

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling