regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Miljönytta som affär

Östergötland ligger i framkant när det gäller cirkulär ekonomi, miljöteknik och resurseffektiva lösningar som avfallshantering och biogas. I Östergötland har företagen, tillsammans med universitet och offentliga aktörer, lyckats skapa hållbara lösningar med stor affärsnytta.

Skapa cirkulära, hållbara lösningar som genererar miljönytta och affärsnytta

Miljönytta som affär handlar om att skapa cirkulära, hållbara lösningar som både genererar miljönytta och affärsnytta. Ett exempel är urban och industriell symbios, där industrins och stadens restavfall blir råvara i en annan industri. Händelö Eco-Industrial Park i Norrköping är en föregångare, både i Sverige och internationellt.

Ett annat exempel är det utvecklingsarbete som sker inom nätverket Östergötland bygger klimatneutralt. Ett nätverk som samlar många aktörer inom byggbranschen. Deras mål om en klimatneutral byggsektor till 2045 kan medföra många nya affärsmöjligheter inom exempelvis återbruk och andra cirkulära lösningar.

Flera nätverk och arenor

I Östergötland samlas näringslivet, den offentliga sektorn och akademin i nätverket Cleantech Östergötland för att tillsammans lösa samhällets miljöutmaningar.

Andra viktiga arenor inom området är Ebbepark, en testbädd för hållbara tekniklösningar samt Vreta Kluster, en arena för innovation och affärsutveckling i de gröna näringarna. Styrkeområdet koordineras av Cleantech Östergötland.

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling