regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Strategi för skogsnäringen i Östergötland

Att skogen och skogsnäringen är en viktig resurs är
självklart, men på vilket sätt har det funnits anledning
att förtydliga. Den här strategin är ett sätt att fördjupa
kunskapen om skogsnäringens frågor, och en hjälp att
delta i regionala samarbeten utifrån en stabil grund.

Om dokumentet

Kategori: Näringsliv och innovation

Utgivningsår:

Storlek och typ: 4.43mb - PDF