regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Energi- och klimatstrategi 2019-2023

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och behovet av åtgärder är brådskande. Viktiga beslut om att minska utsläppen av växthusgaser har tagits på både global och nationell nivå, men det är regionalt och lokalt som många av de konkreta
åtgärderna blir verklighet. Mycket görs redan i länet, men vi behöver intensifiera arbetet och se till att vi lägger fokus på rätt saker för att komma längre.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Energi och klimat, Hållbarhet

Storlek och typ: 3.07mb - PDF