regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland

Region Östergötland har en tydlig strategi för smart specialisering utifrån de fem definierade styrkeområdena. Inom dessa områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt.

Östergötlands fem styrkeområden är:

  • Avancerade material
  • Effektiv logistik
  • Miljönytta som affär
  • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
  • Visualisering, simulering och bildanalys

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Näringsliv och innovation