regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Nya regler för att minska utsläppen från industrier

  Europaparlamentet och Rådet vill minska utsläppen i luft, vatten och mark från industrier och större bondgårdar. Därför godkände båda institutionerna ett uppdaterat direktiv om industriella utsläpp.
  Aktuellt
 • Sista sessionen för Europaparlamentet

  Den 22-25 april genomfördes den sista plenarsessionen för Europaparlamentet under denna mandatperiod. Ett stort antal lagförslag röstades igenom.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen stöttar produktionen av solceller

  Den europeiska produktionen av solceller ska stöttas. Det har EU-kommissionen, 23 medlemsländer och representanter från industrin kommit överens om när de signerade den Europeiska solstadgan.
  Aktuellt
 • Första mötet för arbetsgrupp om hälsohot

  EU:s arbetsgrupp för hälsohot ska förbättra unionens förmåga att svara på framtida utbrott av smittsamma sjukdomar. Nu hålls ett första möte för att skapa kontakter, utbyta information och diskutera arbetsgruppens arbetssätt.
  Aktuellt
 • Lettarapporten om den inre marknaden presenterad

  Italiens tidigare premiärminister, Erico Letta, har fått i uppdrag att presentera en rapport om framtidens inre marknad. I rapporten presenteras flera åtgärder för att stärka den europeiska ekonomin så som introduktionen av en femte frihet, en stärkt inre marknad på flera områden och ökade finansiella stöd på europeisk nivå.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet antar förhandlingsposition om markövervakning

  För att främja god markkvalitet i Europa har Europaparlamentet nu antagit sin position inför förhandlingarna med Rådet om nya regler för markövervakning och markresiliens. Alla medlemsländer kommer behöva övervaka och bedöma markkvaliteten samt åtgärda de områden där marken utgör en fara för människors hälsa och miljön.
  Aktuellt
 • Plan för en europeisk examen läggs fram av EU-kommissionen

  I mars föreslog EU-kommissionen ett paket av åtgärder för att möjliggöra en europeisk examen. Målet med en europeisk examen för högre utbildning är att underlätta gränsöverskridande studier och arbete samtidigt som attraktiviteten för de europeiska lärosätena stärks.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar resultatet av samtal om den gröna given

  För att öka kunskapen om påverkan av den gröna given på industrin och arbetsmarknadens parter har EU-kommissionen genomfört samtal med berörda parter som mynnat ut i fem byggstenar. Dessa byggstenar ska leda till en lyckad implementering av den gröna given, bland annat genom åtgärder inom nätverksinfrastruktur, tillgång till energi och finansiering.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen publicerar den nionde sammanhållningsrapporten

  I den nionde sammanhållningsrapporten listas både framgångar och fortsatta utmaningar för sammanhållningspolitiken. Demografiska förändringar och skillnader mellan stad och glesbygd pekas ut som utmaningar som måste hanteras av framtidens sammanhållningspolitik.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen stöttar bioteknik och biotillverkning

  Användningen av bioteknik kan ge flera positiva effekter för EU hävdar EU-kommissionen, som lanserar ett paket med åtgärder för att stötta bioteknik och biotillverkning. Bland dessa åtgärder finns förenklade regelverk, nya partnerskap och en ökad användning av AI.
  Aktuellt
 • Rådet presenterar Brysseldeklaration om mobilitet

  EU ländernas transportministrar har enats om 20 punkter som de uppmanar EU-kommissionen och EU:s lagstiftande församlingar att prioritera under nästa mandatperiod. Deklarationen fokuserar på att öka användningen av tåg för transport av människor och gods samt stärka positionen för aktiv mobilitet.
  Aktuellt