regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Interreg Östersjöprogrammet

Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027 är ett transnationellt samarbetsprogram i Östersjöregionen. Både offentliga och privata aktörer från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland, samt delar av Norge kan söka medel från programmet.

Om Östersjöprogrammet

Programmets syfte är att stödja övergången till grönare och mer resilienta samhällen och ekonomier genom transnationellt samarbete.

Budgeten för Östersjöprogrammet kommer göras tillgängligt för transnationella samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland (vissa områden), Lettland, Litauen och Polen.

Läs mer om Östersjöprogrammet Länk till annan webbplats..

Finansiering

Programmet erbjuder finansiering inom följande prioriteringar:

  • innovativa samhällen
  • vattensmarta samhällen
  • klimatneutrala samhällen och effektiv användning av naturresurser
  • samarbete och makroregional styrning

Övervakningskommitté för programmet

I Östersjöprogrammet finns en övervakningskommitté där varje land har tre representanter. I Sverige har den formerats på nationell nivå av Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ansvarig tjänsteperson på Region Östergötland är Rebecca Swanson.

Under den nationella övervakningskommittén finns en nationell subkommitté där regionala och nationella representanter (tjänstepersoner) har utsetts för att stödja övervakningskommittén i arbetet med att nominera de ansökningar som ska gå vidare till godkännande. Östra Mellansverige representeras i subkommittén av Rebecca Swanson, strateg internationell samverkan Region Östergötland.

Kontakt

Rebecca SwansonStrateg internationell samverkan (Senior Adviser)Enheten för internationell samverkan