regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Interreg Europe

Det interregionala programmet Interreg Europe 2021-2027 omfattar alla EU-länder samt Norge och Schweiz. Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter i hela Europa att utveckla och genomföra bättre regionalpolitik.

Om Interreg Europe-programmet

Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer och budgeten ska finansiera interregionala samarbetsprojekt med fokus på att förbättra regionala utvecklingsstrategier och program. Programmet är också inriktat på lärandeplattformar (Policy Learning Platforms) som stöder erfarenhetsutbyte över hela Europa.

Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer kan söka stöd från programmet.

Övergripande mål i programmet

Interregspecifikt mål (ISO) som handlar om kapacitetsuppbyggnad och bättre samarbete mellan myndigheter i medlemsländerna.

Kontakt

Rebecca SwansonStrateg internationell samverkan (Senior Adviser)Enheten för internationell samverkan