regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic-programmet 2021-2027 är ett gränsöverskridande samarbetsprogram mellan Sverige, Finland (inklusive Åland), Estland och Lettland.

Om Central Baltic-programmet

Interreg Central Baltic-programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen. Budgeten för Central Baltic-programmet 2021-2027 är 118 miljoner euro och är tillgänglig för samarbetsprojekt som kan utvecklas av partners i programområdet som består av 27 regioner i Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland.

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil¬da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Övergripande mål i programmet

De övergripande målen i programmet är:

  • Stärka den innovativa företagsutvecklingen i regionen
  • Förbättra miljö och hållbar användning av resurser i regionen
  • Skapa en mer tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad i regionen
  • Förbättrade offentliga tjänster och service för medborgare i regionen

Kontakt

Ingrid Meissl ÅreboNationell kontaktpunkt, Interreg Central Baltic (National Contact Point)Enheten för internationell samverkan