regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Möten i dansen

Att fördjupa och befästa dansens position ytterligare genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap samt en unik plats och dess invånare.

Treårigt projekt som skapade dansresidens i tre orter i Östergötland

Möten i Dansen var ett treårigt projekt som drevs av Region Östergötland/Dans och Riksteatern Östergötland med stöd av Statens Kulturråd.

Projektet pågick mellan 2019-2022 och innebar att dansresidens skapades i tre orter i Östergötland. I Vadstena, Motala och Klockaretorpet/Norrköping.

Under våren 2022 togs det fram en skrift som beskriver och presenterar Möten i Dansens olika tre residens men även Möten i Dansen som metod för residens.

De tre dansresidensen

Information

  • Projektägare: Region Östergötland och Riksteatern Östergötland

  • Period:

  • Budget: 2 475 000 kr

  • Finansiär: Statens Kulturråd, Region Östergötland samt Riksteatern

  • Deltagare: Professionella dansaktörer, arrangörer, kommuner och invånare på de utvalda platserna

  • Samverkansparter: Riksteatern, Vadstena Riksteaterförening, Riksteatern Norrköping, Motala teaterförening – en del av Riksteatern, Kulturverkstan K-ringen, Vadstena kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Hyresbostäder Norrköping samt Klockaretorpet i samverkan.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur

Relaterad information