regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Möten i dansen

Syftet för Möten i Dansen var att stärka kommuner och lokala arrangörer som sedan tidigare fokuserar på dans, för att skapa en långsiktighet för dansen så att det blir en helhet mellan produktion, distribution och arrangörskap. Projektet syftade även till att dansen som konstform skulle få en långsiktig närvaro på de tre platser där residensen skulle hållas. Ansökan gick igenom. Kulturrådet beviljade 400 000 kr per år i tre år av de 500 000 kr per år som man ansökt om.

Om dokumentet

Kategori: Kultur

Utgivningsår:

Storlek och typ: 1.83mb - PDF

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur