regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Film

Ung man sitter vid en dator.

Region Östergötland tar ett brett filmutvecklande ansvar. Målet är att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion. Film i Öst heter den enhet som har ansvar för det filmutvecklande arbetet inom Region Östergötland.

Produktion och talang, visning och pedagogik

Under enhetsnamnet Film i Öst arbetar Region Östergötland för att filmen ska vara en stark och viktig del av det östgötska kulturlivet. En bred filmutveckling är målet och tre områden är extra prioriterade:

Produktion & Talang - här ligger störst fokus på unga filmtalanger i Östergötland. Filmare under utveckling. Film i Öst arrangerar workshop och kurser. Film i Öst stöttar och utvecklar filmare och filmprojekt. Två gånger om året delas ett regionalt produktionsstöd ut.

Visning - hur ser vi film idag och hur kommer vi att möta film i framtiden? Vilken roll ska biograferna ha och hur ska de utvecklas? Filmens arenor är under stor förändring. Film i Öst arbetar för att östgötarna ska kunna möta filmen på olika sätt och i olika miljöer.

Pedagogik – den rörliga bilden är central i nutida digital information och kommunikation. Så gott som alla tar del av världens viktigaste händelser genom rörliga bilder. Filmförståelse och bildskapande blir allt viktigare kompetenser för att vi ska kunna vara delaktiga och kritiska medborgare. Skolan står i centrum för Film i Östs arbete och medie- och informationskunnighet (MIK) är centralt.

Film och mediepedagogik

Den rörliga bilden tar allt större plats i samhället. Den digitala kommunikationen är idag en helt naturlig del av vårt vardagliga liv. Hur jobbar vi med detta i skolan? Hur utvecklar vi pedagogiken i skolan så att den går i takt med den digitala tiden?

Film i Öst fortbildar och stöttar skolor och kommuner

Film i Öst arrangerar fortbildningar och konferenser riktade mot skolan och arbetar för att stödja filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner i hela Östergötland. Syftet med filmpedagogik är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Arbetar du i skolan eller med fritidsverksamhet och är intresserad av att jobba med film tillsammans med dina elever? Hör av dig till oss på Film i Öst. Vi förmedlar gärna kontakt med frilansande film- och mediepedagoger. Vi ger gärna även råd och stöd om hur du ska komma igång och få ut mesta möjliga av filmens pedagogiska och entusiasmerande kraft.

Frilansande film- och mediepedagoger (barnkulturost.se) Länk till annan webbplats.

Talangutveckling för filmare i Östergötland

Film i Östs talangutveckling finansieras med regionala medel och vänder sig till hela Östergötland. Film i Öst arrangerar workshops, seminarier och möten med filmbransch för lovande filmare och stödjer kort- och dokumentärfilmsproduktion i regionen.

Film i Öst delar även ut filmstöd, stipendier, stödjer talangprojekt och förmedlar mentorer och kontakter i filmbranschen, beroende på projekt.

Kontakta Film i Öst om du vill prata om din film om hur du ska gå vidare. På webbsidan finns kommande evenemang och kurser att anmäla sig till.

Film i Öst (filmiost.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mattias AhlénFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Boel ZettermanFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst