regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional filmfond i Östergötland - utredning och förslag

Utredningen har gått igenom förutsättningar för stöd till filmnäringsutveckling i Östergötland. Det har gjorts en omvärldsanalys där man tittat på förändringar och dagsläge för filmfinansiering i Sverige och i begränsad omfattning även i Europa.

Utredningen finner att det finns goda förutsättningar för Östergötland att utveckla de lokala branscherna och att attrahera filmproduktion med hjälp av ökade investeringar under förutsättning att en organisation byggs upp med specialistkompetens avseende
filmfinansiering.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 1.08mb - PDF