regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Cirkusflätan

Projekt Cirkusflätan är en interregional samverkan för cirkusens utveckling.

Samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige

Cirkusflätan är ett interregionalt treårigt samarbete mellan Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, och Region Stockholm som startade 2020. Under 2022 har samarbetet utökats till att även inkludera Region Skåne, Region Värmland, Region Jönköpings län och Region Västernorrland. Projektet har fått statliga medel från Kulturrådet för att skapa samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige.

Gemensam satsning för att stärka cirkusen

De deltagande regionerna arbetar redan idag aktivt med cirkusens utveckling på olika sätt och på olika plan. För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. De deltagande regionernas målsättning är både att sprida professionell cirkus samt att arbeta för att utövarna får bättre villkor. Syftet är att skapa långsiktiga regionala strukturer och utveckla cirkusens infrastruktur i landet.

Arbetet i Cirkusflätan är uppdelat i tre områden:

  • arrangörer
  • utövare
  • pedagogik

Ansvaret för de olika områdena delas upp mellan regionerna. Region Östergötland har ansvar för området utövare.

Exempel på vad som hänt i projektet

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 3,1 MSEK

  • Finansiär: Kulturrådet, Region Östergötland, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt fr o m 2022-09-01 även Region Värmland, Region Skåne, Region Västernorrland, Region Jönköpings län

  • Deltagare: Yrkesverksamma cirkusaktörer, arrangörer, cirkuspedagoger, kommuner, cirkuskompanier m fl.

  • Samverkansparter: Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Jönköpings län.

Kontakt

Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur