regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Cirkus

Siluett av två personer som gör akrobatik

Östergötland är ett cirkusland. Här kan den samtida cirkusen växa och frodas. Den samtida cirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som expanderat de senaste tjugo åren.

Utveckling av den samtida cirkusen

Region Östergötland avsätter resurser för att kunna fortsätta utveckla den samtida cirkusen. Det görs bland annat genom nätverk, stöd till arrangörer, residens och kompetensutveckling samt samarbeten med kommuner och aktörer både regionalt och nationellt.

Sedan augusti 2022 finns en cirkus- och dansutvecklare på Region Östergötland som arbetar för att stärka cirkusens förutsättningar i Östergötland.

Regionala utvecklingsprojekt

Under 2016-2019 drevs projektet Nycirkus Öst för att öppna upp för internationella influenser och ge regionens invånare ökade möjligheter till att både uppleva och utöva samtida cirkus.

Mer om nycirkus Öst

Projektet Cirkusflätan är ett interregionalt samarbete mellan Region Östergötland, Region Västra Götaland, Region Stockholm Region Skåne, Region Värmland, Region Jönköpings län och Region Västernorrland. Målet är att skapa samverkan kring regionernas roll för cirkusens utveckling i Sverige. Projektet har stöd från Statens Kulturråd.

Mer om cirkusflätan

Cirkus på Östgötateatern

Östgötateatern, som har det regionala teateruppdraget, har integrerat den samtida cirkusen i sin verksamhet både i egenskap av producerande institution och som arrangör av gästspel samt att man utvecklar samarbeten med den professionella samtida cirkusen nationellt och internationellt.

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur