regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nycirkus Öst

Projektet har öppnat upp för internationella influenser och gett regionens invånare ökade möjligheter till att både uppleva och utöva samtida cirkus.

Bakgrund

Med ett treårigt projekt 2016- 2019, "Nycirkus Öst", har Region Östergötland, Östgötateatern/Scenkonst Öst AB och Finspångs och Linköpings kommuner stärkt och utvecklat den samtida cirkusen i Östergötland. Projektet har öppnat upp för internationella influenser och gett regionens invånare ökade möjligheter till att både uppleva och utöva samtida cirkus.

Projektet Nycirkus Öst arrangerade första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen under projekttiden. 2017 och 2018 arrangerades Cirkusslottet i Finspångs kommun och år 2019 var Linköpings kommun värdar för festivalen "I dare you Linköping!". Projektet arbetade även med att skapa ett östgötskt nav för nycirkusens utveckling såväl konstnärligt som pedagogiskt.

Arbetet fortsätter

Efter tre års projektperiod ser vi att samtida cirkus har en roll att spela på kulturkartan i Östergötland. Genom att brett tilltal och genom att skapa låga trösklar in till kulturlivet, är det en konstform som förenar redan etablerade kulturområden, men även skapar något helt nytt och spännande som kan nå flera invånare.

Arbetet med att bygga infrastruktur och möjligheter för den samtida cirkusen i Östergötland fortsätter.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 7 000 000 kr

  • Finansiär: Statens kulturråd, Region Östergötland, Finspångs kommun, Linköpings kommun, Scenkonst Öst/Östgötateatern

  • Deltagare: Yrkesverksamma cirkusaktörer i Östergötland, festivalpublik, kommuner, arrangörer, nationella och internationella cirkuskompanier, folkhögskolor

  • Samverkansparter: Ett 50-tal cirkusaktörer, föreningar, organisationer, företag och verksamheter

Relaterad information

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur