regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Cirkusaktör

Östergötland är en plats där professionella cirkusartister kan leva, bo, verka och utveckla sitt konstnärskap. För att skapa bra grundförutsättningar och möjlighet för cirkusen att fortsätta etablera sig som konstform i regionen ger vi möjlighet till olika former av mötesplatser, nätverk, residens, finansiella stöd och kompetensutveckling.

Daglig och öppen träning

Region Östergötland ger ekonomiskt stöd till föreningen Nycirkus Öst för att de ska bedriva Daglig- och Öppenträning samt workshops för professionella och semiprofessionella cirkusartister i samarbete med Norrköpings ungdomscirkus och Östgötateatern. Mer information hittar du på: https://www.facebook.com/nycirkusost

Möjlighet till kompetensutveckling

Workshop i ljusteknik med Johan Rapp, 12 mars kl 09.30-16.00 på Dansens Hus i Linköping.

Johan är frilansande ljustekniker och musiker med bas i Linköping med lång erfarenhet av ljusteknik både genom ”learning by doing” och olika utbildningar inom ljusteknik och ljusdesign. Johan jobbar med målstyrning i det han gör och det är utgångspunkten i denna workshop.

Johan har både ljussatt till kända svenska artister så som lokala och regionala dansföreningar och dansgruppers dansföreställningar och uppvisningar.

Tidsschema för dagen:
09.30 Drop in fika
10.00 Pass 1 Teoretiskt pass (med bensträckare)
12.00 Lunch (på egen hand)
13.00 Pass 2 Praktiskt pass
15.00 Avrundnings fika
16.00 Tack och hej

Anmälan till cirkus- och dansutvecklare Jessica Rezko
E-post: jessica.rezko@regionostergotland.se

Cirkus- och dansfrukost

Cirkus- och dansfrukost är en återkommande träff för gränsöverskridande möten, inspiration och möjlighet till nätverkande med fokus på cirkus och dans. Vi välkomnar yrkesverksamma cirkusartister, danskonstnärer, kommuner, arrangörer, skolor och föreningar att utbyta erfarenheter och lyssna till föreläsningar med aktuella ämnen och få information om vad som sker hos oss på kulturenheten på regionen.

Nästa Cirkus- och dansfrukost hittar du i kalendern

Cirkusflätan

Inom projektet Cirkusflätan driver Region Östergötland bl.a arbetet med att förbättra cirkusutövarnas villkor.

Cirkusflätan

Kontakt

Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur