regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bild och form

Flera personer har en målerilektion och står och sitter vid staffli och målar.

Konsten och konstskaparna är viktiga resurser för att utveckla länets attraktivitet. Målet är att Östergötland ska vara ett län där konsten får ta stor plats och vara en självklar del i samhället och samhällsutvecklingen. Förutom bildkonst omfattar området bild och form också konsthantverk, design, slöjd, arkitektur och stadsmiljöfrågor.

Arbetar för stöttning och samverkan inom bild och form

Region Östergötland arbetar för regional samverkan inom bild- och formområdet på olika sätt. En del av uppdraget är att stötta institutioner med regionala uppdrag, som exempelvis Hemslöjden i Östergötland, Länskonstkonsulenten, Norrköpings konstmuseum och Östergötlands museum som även har det regionala konstuppdraget.

Region Östergötland stöttar även fria kulturaktörer inom bild- och formområdet eftersom det måste finnas förutsättningar att kunna bo och verka i Östergötland. Region Östergötland kan stötta med kunskap och ekonomiska medel, skapa nätverk och samarbeten mellan kommuner och institutioner för att bredda området samt skapa förutsättningar för kommuner och föreningar att stötta fria kulturaktörer.

Kulturplanen 2020-2023 innehåller flera utvecklingsinsatser för konstfrämjande verksamhet.

Kulturplan 2020-2023

Region Östergötlands konstenhet har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i Region Östergötlands lokaler.

Konstnärliga gestaltningsupprag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur