regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027

Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027 har tre bärande strategiska mål:

  • Breddat deltagande och ökad spridning
  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Ta tillvara kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen

Dessa tre strategiska mål ligger till grund för det kulturutvecklingsarbete som Region Östergötland gör 2024 – 2027.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2024

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 2.17mb - PDF