regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027

Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027 har tre bärande strategiska mål:

  • Breddat deltagande och ökad spridning
  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Ta tillvara kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen

Dessa tre strategiska mål ligger till grund för det kulturutvecklingsarbete som Region Östergötland gör 2024 – 2027.

OBS! Kulturplanen är under formgivning och kommer att uppdateras här när denna är klar. Men texten är den beslutade och kommer inte ändras.

Om dokumentet

Kategori: Kultur

Utgivningsår:

Storlek och typ: 697.kb - PDF