regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturplan för Östergötland 2024-2027

Kulturplan för Östergötland är framtagen i brett samråd med länets tretton kommuner, kulturaktörer, konstnärer, idéburen sektor och civilsamhälle.

Kulturplanen är ett underlag som Region Östergötland sammanställer för den nationella kulturpolitiska nivån. Här presenteras strategi, ambition, arbetssätt och prioriteringar inom den regionalt finansierade kultur som ingår i kultursamverkansmodellen.

Men målet är också att planen ska inspirera och samla aktörer i länet till utveckling av hela det östgötska kulturlivet.

Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027 har tre bärande strategiska mål:

  • Breddat deltagande och ökad spridning
  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Ta tillvara kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen

Dessa tre strategiska mål ligger till grund för det kulturutvecklingsarbete som Region Östergötland gör 2024 – 2027.

OBS! Kulturplanen är under formgivning och kommer att uppdateras när denna är klar. Men texten är den beslutade och kommer inte ändras.

En del av samverkansmodellen

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. Kulturplanen är en del av den så kallade samverkansmodellen den utgör en av förutsättningarna för att kunna fördela det statliga stödet till Östergötlands kultur.

Kontakt

Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur
Mattias AhlénFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst