regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kultur och demokrati i samverkan

Under pandemin drabbades hushållande föreningar hårt, och många olika typer av aktiviteter som möteslokalerna brukar användas till ställdes in. Det ledde till en önskan om att finna nya former och sammanhang för bygdegårdarna framåt. För att arbeta på nya sätt med en återstart behövdes en både kartläggning om nuläget och utökad samverkan.

Projektets syfte

 • Initiera och tillsammans med andra organisationer, som handhar allmänna samlingslokaler, etablera ett regionalt samarbetsorgan mellan dessa.
 • Hitta en metod för samverkan utifrån gemensamma behov som arrangör.
 • Stärka bygdegårdarnas roll som en del av den kulturella infrastrukturen.
 • Undersöka möjligheterna att vara en resurs och utgöra navet för demokrati på de orter de är verksamma på.

Kultur och demokrati i samverkan

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt är ett regionalt samarbetsorgan inom Bygdegårdarnas Riksförbund för de lokala bygdegårdsföreningarna som finns i länet. Uppgiften är bl a att främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. De lokala bygdegårdsföreningarna är utspridda i huvudsak på landsbygden och finns representerade i Östergötlands alla 13 kommuner.

De medlemsägda bygdegårdarna har ett engagemang för att skapa opinion i frågor som är viktiga för bygden. Bygdegården är ofta en förutsättning för lokal tillväxt. Samlingssalen blir en del av den grund- och infrastruktur som måste finnas för att bygden ska kunna utvecklas. Bygdegården ägs och drivs av sin bygd, finns för bygdens intressen, behov och utveckling och bidrar därmed till en en levande landsbygd i hela länet. Kultur är en stor del av en levande bygdegård med syfte att bland annat stärka bygdegårdens roll som mötesplats.

Vad har hänt i projektet

Projektet är nu i sin slutfas och projektrapport finns tillgänglig. Några få insatser återstår att göra för medel som återstår, och de kommer att läggas på insatser för att stärka medlemmarna i sin roll som kultarrangörer. Men följande har hänt via projektet:

 • SamSam Östergötland bildades 1 juni 2021 vars huvuduppgift att bedriva påverkansarbete och att utveckla kulturverksamheten i organisationerna Folket Hus och Parker, Våra Gårdar och Östergötlands bygdegårdsdistrikt.
 • Regionala och lokala samtal har genomförts för att kartlägga och diskutera kunskapen och utvecklingsmöjligheterna för SamSam Östergötland framåt
 • Utbildningar har genomförts för att stärka lokala medlemmar i sitt arrangörskap
 • Genomfört analys för arbetet med omstart och utveckling framåt

Information

 • Projektägare: Östergötlands bygdegårdsdistrikt

 • Period:

 • Budget: 425 000 kr

 • Finansiär: Region Östergötland

 • Deltagare: Östergötlands bygdegårdsdistrikt, Distriktsrepresentanter för Våra Gårdar och Folkets Hus och parker

Relaterad information

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur