regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hemslöjd

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

Hemslöjd är en viktig resurs för att stärka regionens attraktivitet. Det finns ungefär 250 professionella kulturskapare inom slöjd- och konsthantverksområdet i Östergötland som bidrar till att göra regionen mer attraktiv för boende och besökare.

Ideell förening som driver arbetet med att främja hemslöjd i länet

Östergötlands Läns Hemslöjdsförening är en ideell förening som driver arbetet med att främja hemslöjd i länet. Hemslöjden i Östergötland har tre konsulenter som arbetar tillsammans med Region Östergötland för att skapa mötesplatser och nätverk där slöjd- och konsthantverksområdet kan lyftas fram för brukare, främjare och skapare.

Den regionala samlingspunkten för slöjd- och konsthantverksintresserade i Östergötland är Hemslöjdsgården i Linköping.

Hemslöjdskonsulenter ger stöd och hjälp

Lärare, professionella slöjdare och aktiva inom hemslöjdsföreningen kan få stöd och hjälp av hemslöjdskonsulenterna med kurser, workshops, resor, slöjdklubbar eller slöjdläger.

Prioriteringen av stödet baseras på utvecklingsinsatser för konstfrämjande verksamhet i Kulturplan 2020-2023. Hemslöjdsföreningen arrangerar också utställningar i det egna galleriet i Hemslöjdsgården och på andra platser i regionen.

Kulturplan 2020-2023.

Kontakt

Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur