regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Arrangörsutveckling

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

Arrangörer och ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att kultur ska nå ut till invånarna oavsett var de bor.

Arrangörerna är länken mellan den kultur som produceras och publiken. För att stötta arrangörer av kulturevenemang har Region Östergötland det regionala arrangörsbidraget.

Samverkan för lika möjligheter

I gles- och landsbygd är samverkan oftast avgörande för att de som lever där ska kunna ta del av olika kulturaktiviteter. Kommunerna spelar ofta en viktig roll. För att ge alla lika möjligheter att ta del av kultur, behövs det infrastruktur (bredband och kollektivtrafik), att regionala verksamheter kan vara ute på turné och lämpliga lokaler.

Arrangörer kan vara ideella föreningar, eldsjälar, kyrkor och samfund, privata aktörer eller kommunala bolag. Viktiga arenor för arrangemang och möten är till exempel bygdegårdar och Folkets Hus och Parker. För att förbättra möjligheterna till kulturarrangemang behövs lämpliga lokaler och scener i kommunen, anpassade till behov som finns inom olika konst- och kulturformer. Det behövs tillgänglighetsanpassning av publika lokaler.

Ekonomiska stöd

Region Östergötland arbetar tillsammans med länets kommuner kring förutsättningarna för arrangörerna i kommunerna. Detta görs t ex genom att belysa vilka behov som arrangörer har och se hur de kommunala och regionala stöden kan samverka.

Ekonomiskt stöd till enskilda arrangemang eller till föreningar och studieförbund är ett sätt att stötta kulturarrangörer. Det regionala arrangörsbidraget ger lokala arrangörer möjligheter att ordna kulturprogram även om publikunderlaget är osäkert eller betalningsförmågan svag. Större regionala arrangemang kan också få regionalt arrangörsstöd.

Arrangörsbidrag

Uppdrag och projekt

Riksteatern Östergötland har Region Östergötlands uppdrag att arbeta med arrangörsutveckling i Östergötland. Riksteatern Östergötland driver dessutom projektet "Breddat arrangörskap" för att hitta nya vägar att stötta länets kulturarrangörer.

Tillsammans med Dans i Öst drivs projektet "DansARR Öst" för att utbilda och utveckla dansarrangörer.

Dansarrangörer

Riksteatern Östergötland (riksteatern.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur