regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Valideringslyft

I projektet Valideringslyft samverkar nationella och regionala aktörer i syfte att öka förutsättningarna för regionerna att arbeta med validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och därigenom bidra till det nationella målet att öka antalet genomförda valideringar.

Myndigheten för yrkeshögskolan är huvudprojektägare för projektet, som sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Information

  • Projektägare: Myndigheten för yrkeshögskolan

  • Period:

  • Budget: 3,5 miljoner

  • Finansiär: Europeiska Socialfonden

  • Deltagare: -

  • Samverkansparter: Regioner, myndigheter och intresse-organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

Finansiering

Kontakt

Hanna GustafssonStrateg regional kompetensförsörjningEnheten för näringslivsutveckling