regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

#vägledKompetens

Målet med projektet är att höja kompetensen för alla som arbetar med att stötta och vägleda individer till studier och arbete.

Ökad kunskap om arbetsmarknaden

Målet med projektet är att höja kompetensen för alla som arbetar med att stötta och vägleda individer till studier och arbete, genom ökad kunskap om arbetsmarknaden och dess snabba förändringar, att få till en god omvärldsbevakning och en förståelse för arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov.

Särskilda insatser ska göras för att stärka kunskaper inom anpassad vägledning, där individer med mer specifika behov eller personer nya i Sverige ska få samma förutsättningar att göra väl underbyggda val, och hitta vägar till arbetsmarknaden.

Syftet är också att fler personer i olika organisationer ska kunna ta ett gemensamt ansvar för individens vägledning, samt hitta strukturer för löpande samverkan med näringsliv och lokala och regionala arbetsgivare. Målet är att öka kunskaper och stärka förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning i Östra Mellansverige, även efter projektets slut.

Information

  • Projektägare: Region Uppsala

  • Period:

  • Deltagare: Regionerna i Östergötland, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro län

Finansiering

Kontakt

Margareta WandelStrateg social ekonomiEnheten för näringslivsutveckling