regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Våra nätverk

Regionalt kompetensforum

Region Östergötland samordnar Regionalt Kompetensforum, RKF, ett forum med branschföreträdare, representanter från utbildningsväsendet samt myndigheter och intresseorganisationer. Tillsammans arbetar aktörerna med frågor och utmaningar som är gemensamma för alla branscher. Syftet är att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet, utnyttja resurserna effektivare och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, för en hållbar kompetensförsörjning i Östergötland.

Strategigruppen för inkludering på arbetsmarknaden

Region Östergötland samordnar den regionala strategigruppen för inkludering på arbetsmarknaden. Gruppen består av de organisationer som har huvudansvaret för insatser som underlättar inträde på arbetsmarknaden – som kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, den sociala ekonomin, Samordningsförbunden samt Länsstyrelsen. Strategigruppen ska bland annat identifiera behov, prioritera insatsområden och påverka på policynivå, för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden och möjliggöra olika aktiviteter och insatser.

Kontakt

Catherine SzaboStrategEnheten för näringslivsutveckling