regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd för kommersiell service landsbygd

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service på landsbygden. För företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden finns stöd att söka.

Fyra olika stöd

Det är förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) som säger att företag och kommuner kan få stöd för att främja kommersiell service i gles- och landsbygder.

Stöden ska hjälpa till att dagligvaror finns tillgängliga utifrån geografi och befolkning.

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag kan lämnas till kommunen som bidrag till kommunens kostnader för hemsändning av dagligvaror.

Hemsändning till de hushåll som har störst avstånd till dagligvarubutiken eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till den.

Särskilt driftstöd till butiker i sårbara och utsatta lägen

Stödet kan sökas av dagligvarubutiker som har ett mångsidigt utbud av varor. Butiken ska vara belägen mer än 10 km från annat försäljningsställe, öppen året runt och ha en omsättning på högst 11 miljoner kronor.

Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell och högsta stödet är 300 000 kronor per år.

Servicebidrag

Tillämpningen av servicebidrag är restriktiv. och kan beviljas vid akuta situationer som sjukdom eller liknande. Syftet med stödet är att förhindra eller fördröja en nedläggning av butiker som är särskilt viktiga ur ett regionalt tillgänglighetsperspektiv.

Servicebidrag kan också lämnas med 100 000 kr i samband med ägarbyte för att täcka uppstartskostnader.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas till dagligvarubutik som är prioriterad i Regionalt serviceprogram och som har en omsättning på upp till 11.000.000 kr.

Lägsta stödbelopp är 5.000 kr och maximalt stödbelopp per år är 30.000 kr.

Kontakt

Henrik EdelbergStrateg Regional utveckling – företagsstödEnheten för samhällsplanering