regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd för kommersiell service landsbygd

Det är viktigt med en god tillgänglighet till kommersiell service för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av Östergötland. För att främja tillgängligheten till dagligvaror, drivmedel och ombudstjänsterna post/paket och apoteksvaror finns det möjligheter till stödinsatser. Det är företag som bedriver dagligvaruhandel eller drivmedelsstationer på landsbygder som kan söka stöd.

Tre olika stöd

Det är förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) som säger att företag kan få stöd för att främja kommersiell service i gles- och landsbygder. Stöd kan beviljas på platser som är utpekade som prioriterade geografier i Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030. I programmet finns det en handlingsplan för 2024 där det framgår vilka stöd som finns att söka under året.

Särskilt driftstöd till butiker i sårbara och utsatta lägen

Stödet kan sökas av dagligvarubutiker som har ett mångsidigt utbud av varor. Butiken ska vara belägen mer än 10 km från annat försäljningsställe, öppen året runt och ha en omsättning på högst 11 miljoner kronor.

Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell och högsta stödet är 300 000 kronor per år.

Servicebidrag

Tillämpningen av servicebidrag är restriktiv och kan beviljas vid akuta situationer som sjukdom eller liknande. Syftet med stödet är att förhindra eller fördröja nedläggning av dagligvarubutiker som är särskilt viktiga ur ett regionalt tillgänglighetsperspektiv.

Servicebidrag kan också lämnas med 100 000 kr i samband med ägarbyte för att täcka uppstartskostnader.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas till dagligvarubutik som finns inom en prioriterad geografi i Regionalt serviceprogram och som har en omsättning på upp till 30 miljoner kronor.

Kontakt

Henrik EdelbergStrateg Regional utveckling – företagsstödEnheten för regional planering