regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Mikrobidrag - investeringar i små företag

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service även på landsbygden. Därför arbetar Region Östergötland med mikrobidrag särskilt riktat mot nya och små företag på landsbygden.

Skapa ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 7000 invånare. Företagen ska ha en tydlig ägarvilja och drivkraft att utveckla sina företag.

Inriktning 2023 och information om årets andra utlysning av mikrobidrag 1 maj – 28 maj 2023

År 2023 riktas mikrobidragen i första hand mot företag verksamma inom kulturella och kreativa näringar, där även företag inom andra branscher ges möjlighet att ansöka om detta stöd. Årets andra utlysning av mikrobidrag sker under ansökningsperioden den 1 maj fram till 28 maj 2023, se nedan information om ansökan. Observera att företag som har mottagit mikrobidrag under år 2022 inte kan ansöka om mikrobidrag under 2023.

Företag har möjlighet att få mikrobidrag för högst 50 procent av investeringskostnaderna och maximalt bidragsbelopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering i verksamheten.

Exempel på godkända investeringar:

 • Maskiner
 • Marknads- och produktutveckling samt marknadsföring
 • Kompetensutveckling

Observera att mikrobidrag ej kan användas till driftskostnader, ersättningsinvesteringar och fasta ombyggnationer och renoveringar som rör exempelvis väggar, golv, el, rörledningar med mera. Mikrobidrag lämnas inte heller till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.

Allmänna villkor och bestämmelser för mikrobidrag(SFS 2015:210)

Region Östergötland har årets andra utlysning av mikrobidrag under en begränsad ansökningsperiod från 1 maj fram till 28 maj 2023.

Ansökan om mikrobidrag sker digitalt på Tillväxtverkets webbplats www.minansokan.se Länk till annan webbplats. Ansökningsinstruktioner finns längst ned på sidan.

Observera att i ansökan om mikrobidrag finns ett flertal frågor om hållbarhet m.m. För att underlätta handläggningen och ej riskera onödiga kompletteringar är det betydelsefullt att besvara samtliga ansökningsfrågor så gott det går. Alla inkomna ansökningar kommer att bedömas i en gemensam bedömningspanel efter ansökningsperiodens utgång. Region Östergötland återkopplar med beslut under mars 2023.

Tänk på att mikrobidrag ej lämnas till investeringar som har gjorts innan ett beslut på mikrobidrag och att företag kan söka max ett mikrobidrag per år. Mikrobidraget är ett behovsprövat stöd där ansökan bedöms utifrån olika perspektiv där även lokal konkurrens beaktas.

De företag som har fått ett beviljat beslut på mikrobidrag ska senast 31 oktober 2023 ha kommit in med en verifikationsredovisning över gjorda investeringar på minansokan.se.

Vid tekniska problem kring ansökan, vänligen klicka på ”Teknisk support” längst ner på huvudsidan för www.minansokan.se Länk till annan webbplats. där du gör en felanmälan genom att fylla i ett kontaktformulär.

Instruktion för ansökan på minansokan.se Länk till annan webbplats.

 1. Gå till www.minansokan.se Länk till annan webbplats.
 2. Klicka på "Företag – mina sidor".
 3. Under rubriken "Välkommen" klicka på "Logga in".
 4. Välj Bankid eller användarnamn.
 5. Välj metod för inloggning: (Bankid, Mobilt bankid, Telia e-legitimation och Foreign eID).
 6. Under rubriken "Se andra företagsstöd" skriv in aktuell kommun i fritextrutan och klicka sen på "Se erbjudande och ansök".
 7. Klicka på "Stöd till nya och mindre företag" (dvs. mikrobidrag).
 8. Fyll sedan i ansökan för mikrobidrag enligt de instruktioner som står i ansökningsformuläret.
 9. Observera att verifikationsredovisning över gjorda investeringar också görs digitalt via ditt konto på minansokan.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Henrik EdelbergStrateg Regional utveckling – företagsstödEnheten för samhällsplanering

Relaterad information