regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Östgötaleden

Östgötaleden är 150 mil lång och är en viktig infrastruktur för både friluftsliv och besöksnäring.

Ansvar tillsammans med kommunerna

Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden och ansvarar för samordning och utveckling tillsammans med kommunerna. Arbetet styrs av en överenskommelser med alla kommuner. Region Östergötland ansvarar för att leden har en likartad standard och kvalitet.

Region Östergötland har även ansvar för information, marknadsföring och drift av Östgötaledens webbplats och digitala karta. Region Östergötland finansierar utvecklingssatsningar som nyanläggning av led, ny vägvisning och större restaureringar av leden och faciliteter.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling