regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden

Projektet består av ny skyltning och information till Östgötaleden. Syftet är att förbättra Östgötaleden så den kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och som vandringsdestination.

Östgötaleden - en variation av leder i regionen

Östgötaleden erbjuder drygt 150 mil vandringsled i hela Östergötland. Leden bjuder på fantastiska möjligheter till varierade natur- och kulturupplevelser genom Östergötlands vackra landskap. Du kan följa leden i djupa mosskogar och bergig vildmark, genom eklandskap, över den böljande östgötaslätten, längs Vätterns kust och i vacker skärgårdsmiljö

Bakgrund

Man ser ett stort ökat intresse av att välja naturen framför annan fritidssysselsättning. Naturen fyller en viktig funktion för folkhälsan när andra fritidsintressen inte kan bli av. Intresset för vandring och naturturism kan även gynna många besöksnäringsföretag.

Om projektet

Under perioden december 2019 till augusti 2022 pågick projektet "Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden" med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet bestod av ny skyltning och information till Östgötaleden. Insatserna genomfördes i samverkan med kommuner och föreningsliv. Syftet var att förbättra Östgötaleden så den kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och som vandringsdestination.

Mål

Målet med projektet var att Östgötaleden ska upplevas som enhetligt och tydligt skyltad och att antalet platser med vägvisning samt antalet startplatser med entréskyltar skulle öka. Besöksvärdet skulle även utvecklas genom förstärkt informationen om natur- och kulturupplevelser utefter leden.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 1 172 100 kr

  • Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  • Deltagare: -

  • Samverkansparter: Insatserna genomförs i samverkan med kommuner och föreningsliv.

Finansiering

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling