regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

ARKNAT

Arkitektstudenter från hela Norden bjuds in av arrangören föreningen ARKNAT, till att skapa platser där arkitektur möter natur i form av unika, platsdesignade vindskydd för allmänheten.

ARKNAT 2023

Syftet är att öka förståelsen för träbyggnation för framtidens arkitekter och förstärka samspelet mellan arkitektur och natur. ARKNAT genomförs inom ett begränsat geografiskt område med tre unika vindskydd som slutresultat. Studenter får under två veckors tid utforma och uppföra tre vindskydd i trä. Sedan 2017 har ARKNAT genomförts under 7 tillfällen och i augusti 2023 är platsen Östergötland .

Arkitekturfestival

Mellan 11 – 24 augusti 2023 pågår arkitekturfestivalen ARKNAT i området Tåkern-Omberg. Ett vindskydd byggs i närhet till Östgötaleden på Omberg, övriga vid fågeltornet Svällinge och vid Naturrum Tåkern.

Region Östergötland medverkar i projektet ARKNAT 2023 tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, Ödeshögs kommun och Vadstena kommun.

Information

  • Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland

  • Period:

  • Budget: 700 000 kr. Region Östergötland medfinansierar med 200 000 kr.

  • Samverkansparter: Föreningen ARKNAT, Länsstyrelsen i Östergötland, Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Region Östergötland

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling