regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Agtech 2030

Agtech 2030 ska långsiktigt säkra livsmedelsförsörjningen, minska miljöpåverkan och öka Sveriges internationella konkurrenskraft inom lantbruket. Agtech 2030 är ett regionalt initiativ som ska skapa en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk.

Östergötland innovationsmotor för jordbruksutveckling

Lantbruket går igenom en teknologisk omställningsprocess och möter i och med det stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet, arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.

I det regionala initiativet arbetar aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet tillsammans. Satsningen är ett led i regionens strategi för smart specialicering.

Smart specialisering

Vision att Östergötland år 2030 är en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi

Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv.

Östergötland lockar också storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål.

Dessutom har Östergötland en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling.

Så nås visionen

Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor.

Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

Om Agtech 2030

Bakom initiativet finns ett 20-tal olika organisationer, däribland Region Östergötland, Linköpings universitet, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster.

Tidplan: 10 år.

Agtech har utsetts till ett Vinnväxt-program och har fått medel av Vinnova under en tio års period. Total planerad budgeten uppgår till 200 miljoner kronor.

Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet.

Kontakt

Anna JacobsonStrateg näringsliv och landsbygdsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling