regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbar Omställning Besöksnäring

Branschsatsning för besöksnäringen, där vi ska hjälpa besöksnäring och besöksnäringsaktörer i en lyckosam omställning efter Corona. Projektet finansieras av Region Östergötland och Tillväxtverket i lika delar och är riktat mot både privata och offentliga aktörer.

Efter pandemin

Hållbar Omställning Produktutveckling är ett projekt som pågår 2021 till 2023, med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism.

Projektet består av två huvuddelar:

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 7.5 MSEK

  • Finansiär: Tillväxtverket (50%) och 1:1 medel (50%)

  • Deltagare: Region Östergötland

  • Samverkansparter: ALMI

Finansiering


Kontakt

Porträtt av Hanna Nord
Hanna NordStrateg besöksnäring, Visit ÖstergötlandEnheten för näringslivsutveckling