regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Slutrapport destinationsorganisering Vättern

Resultatet av en samsynsprocess med representanter från kommuner, företag och regioner längs östra sidan av Vättern.

Dokumentet beskriver hur destinationsorganisering kan göras och ett antal rekommendationer för vägen framåt.

Författare: Placebrander
Uppdragsgivare: Projektet Hållbar Omställning Besöksnäring, Region Östergötland


Om dokumentet

Kategori: Hållbarhet, Besöksnäring

Utgivningsår:

Storlek och typ: 2.63mb - PDF