regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Teater

Kvinna sitter framför en spegel och får en peruk på huvudet.

Östergötlands teaterliv är aktivt och spännande. Förutom en stor regionteater finns det både fria professionella grupper och många amatörteatergrupper runt om i regionen.

Regionalt arbete för att stärka och utveckla teaterkonsten

Det regionala arbetet för att stärka och utveckla teaterkonsten i Östergötland sker genom kunskapsbyggnad, dialog och rådgivning. Arbetet sker i nära samarbete med konstområdets institutioner, organisationer, nätverk, Östergötlands kommuner och det ideella kulturlivet.

Scenkonst Öst

Scenkonst Öst AB består av de konstnärliga verksamheterna Östgötateatern, Norrköpings Symfoniorkester och Östgötamusiken.

Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har i uppdrag att framföra scenkonst av hög konstnärlig kvalitet och bredd för alla åldrar samt säkerställa de konstnärliga verksamheternas särart.

Östgötateatern

Östgötateatern är Sveriges största regionteater och presenterar en bred repertoar och som rymmer allt från nyskrivet till klassiker, från monologer till musikaler. Till Östgötateatern hör också Ung Scen Öst, som spelar teater för barn och unga från 6 år och uppåt, med fokus på elever och skolor i Östergötland. Ung Scen Öst startades 2001 och är en självständig del av Östgötateatern och leds av en egen konstnärlig ledare.

Shakespearefabriken

Shakespearefabriken i Vadstena (ShFV) är en professionell teater som startade 1996 och har genom åren utvecklats till ett erkänt nationellt forum för Shakespeares drama. Under 2019 flyttade verksamheten till ny spelplats och nya lokaler och sedan 2022 har Shakespearefabriken ett uppdrag av Region Östergötland att framföra scenkonst av hög konstnärlig kvalitet utifrån Shakespeares verk.

Riksteatern Östergötland

Riksteatern Östergötland är den regionala delen av nationella Riksteaterrörelsen och en resurs för Östergötlands kulturarrangörer. Riksteatern Östergötlands regionala uppdrag är att driva frågor om arrangörsutveckling i Östergötland, vilket bland annat innebär att presentera utbud, kompetensutveckla och skapa kontakter.

Professionella fria teatrar

I Östergötland finns också flera professionella teatergrupper som främst producerar barn och ungdomsteater. De flesta av grupperna har sin hemvist i Norrköping och Linköping.

Teatercentrum Östra har ett uppdrag av Region Östergötland att vara de fria teatrarnas röst och bevaka deras intressen.

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur