regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Museer och kulturarv

Man i vit rock renoverar guldramen på en tavla.

För att göra Östergötlands kulturarv mer tillgängligt, hållbart, inkluderande och angeläget för fler driver Regions Östergötland ett utvecklingsarbete inom kulturarvet. Det görs via olika nätverk, projekt, samverkansavtal, uppdrag och processer med andra samhällsområden.

Vad är kulturarv?

Kulturarv kan vara allt från traditioner, språk och konstnärliga verk till arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar eller kulturmiljöer och kulturlandskap.

Kulturarv är något som människor ständigt omformulerar och förändrar och som bidrar till olika perspektiv på historien, i dag och i morgon.

Fokusområden 2020-2023

Under perioden för den aktuella kulturplanen fokuserar Region Östergötland på att:

  • Stärka samverkan i kulturarvsfrågor.
  • Stödja kommunernas intresse att synliggöra kulturarvet inom olika perspektiv och kopplat till olika samhällsområden.
  • Genomföra en förstudie för att utforma en regional strategi för kulturarv.
  • Utveckla en arena för samverkan kring digital förmedling och gestaltning av kulturarv.
  • Stödja kommuners samarbete för industrihistoriskt kulturarv.
  • Stödja det strategiska arbetet kring immateriellt kulturarv.
  • Stärka natur och kulturarv via samverkans-och utvecklingsarbete längs Östgötaleden.

Samverkan och uppdrag

Östergötlands museum har ett regionalt uppdrag att stötta länets kommuner när det gäller museiverksamhet och länskonst.

På Östergötlands museum finns också plattformen Kulturarv Östergötland, som är ett nav för bred samverkan i länet mellan arkivmuseum och bibliotek för de här frågorna. Kulturarv Östergötland arrangerar två fortbildningsdagar varje år.

Östergötlands hembygdsförbund har ett verksamhetsbidrag och samordnar de flesta av länets hembygdsföreningar, vilka spelar en stor roll för det lokala kulturarvet.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur