regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Litteratur

Bokhylla med böcker.

Litteratur och läsning är ett av huvudområdena i bibliotekens verksamhet. Biblioteksutveckling Östergötland arbetar tillsammans med Götabiblioteken för att utveckla litteraturverksamheten.

Stärka litteraturens ställning

Region Östergötland ska verka för att litteraturen ska få en starkare ställning. Bland annat ordnar Biblioteksutveckling Östergötland träffar med områdets olika aktörer och fortbildning av bibliotekens personal.

Biblioteksutveckling Östergötland ska även utforma strategier för litteratur, skrivande och läsning i samarbete med litteraturområdets aktörer.

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland