regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitalisering

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

Stöttning av kulturverksamheter och kulturaktörer för att använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling och tillgänglighet.

Olika insatser och sätt att arbeta med digitaliserande kultur

Strategidokument, nätverk, utlysta bidrag, förstudier – sätten att arbeta med den digitaliserade kulturen har skett på olika vis och genom olika insatser under senare år.

Innan pandemin bedrevs ett regionalt nätverksarbete i samverkan med Norrköping science park, kallat RÖDIKK (Region Östergötland digitala kulturkluster). Fokus var kunskapsspridning, inspiration och innovativt tänkande för att öka användning av nya digitala möjligheter vid förmedling och gestaltning av kultur i Östergötland och en plattform att agera i frågan med andra regioner och den nationella nivån.

Media och informationskunnighet, MIK

Inom Biblioteksutveckling Östergötland fokuseras arbetet på MIK (media och informationskunnighet) digital delaktighet i nätverket för folkbiblioteken genom nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av Biblioteketsutveckling.

Biblioteksutveckling Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur