regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Biblioteksutveckling

En man och en kvinna sitter utomhus på en trappa utanför en byggnad.

Biblioteksutveckling Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Uppdrag att främja samarbete och utveckling

I biblioteksutvecklings uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

I uppdraget ingår att vara en resurs för folkbiblioteken och i samverkan initiera gemensamma förändringsprocesser, erfarenhetsutbyte och genomföra kompetenshöjande insatser. Biblioteksutveckling Östergötland har också ett särskilt uppdrag att främja litteraturen som konstform.

Biblioteksutveckling Östergötland arbetar också med verksamhetsutveckling för skolbibliotek i länet.

Drift och utveckling av gemensamma bibiliotekstjänster

Biblioteksutveckling Östergötland samordnar drift och utveckling av gemensamma bibliotekstjänster för Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås.

Biblioteksutveckling Östergötland ansvarar för Östgöta Taltidning.

Bibliotekslagen, Regional biblioteksplan för Östergötland 2024-2027 och Kulturplan för Östergötland 2024-2027 är styrande för verksamheten.

Kontakt

Elisabeth CserhalmiEnhetschefBiblioteksutveckling Östergötland