regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Arkiv i Östergötland

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

I Östergötland finns det flera arkiv med olika uppdrag. Arkiven är viktiga för kulturarvet och en central del av vår demokratiska struktur.

Offentliga respektive enskilda arkiv

I Sverige finns det två olika typer av arkiv, offentliga och enskilda. De offentliga arkiven skapas i myndigheter, landsting och kommuner. De omfattas av ett detaljerat regelverk som säger hur handlingarna ska bevaras och tillgängliggöras. De enskilda arkiven är sådana som har skapats av exempelvis privatpersoner, föreningar eller företag.

Östergötlands Arkivförbund har det regionala uppdraget att se till att enskilda arkiv sparas och görs tillgängliga som om de vore offentliga. Det är en resurs för de lokala arkiven i Östergötland och har en samordnande roll för dem. Östergötlands arkivförbund är en ideell förening som består av olika distriktsorganisationer, företag och arkivorganisationer som förvarar enskilda arkiv.

När det gäller offentliga arkiv, finns det flera organisationer som hanterar dem. Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena tar emot, bevarar och tillhandahåller arkiv från lokal och regional statlig förvaltning i länet. Regionarkivet i Östergötland innehåller flera arkiv från länet, en stor del är patientjournaler. För de kommunala handlingarna ansvarar länets olika kommun- och stadsarkiv.

De större arkivorganisationerna i länet samverkar regelbundet med arkivet och biblioteket vid Östergötlands museum samt Norrköpings och Linköpings stadsarkiv. Tillsammans arbetar de med utvecklingsfrågor som e-arkiv, digitalisering och gemensamma fortbildningsfrågor.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur