regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Smart Industri i Östra Mellansverige

Att skapa metoder för kompetensbehovsinventering och strategisk långsiktig kompetensförsörjning.

Metoder för strategisk och långsiktig kompetensförsörjning

Projektet har bestått av fem delprojekt som tillsammans kan bidra dels till bättre matchning mellan företags arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud, dels till breddad rekryteringsbas, ökad attraktivitet och förstärkt samverkan. En stark samverkan i dessa delprojekt har varit en styrka för att skapa synergieffekter, involvera så många relevanta aktörer som möjligt och att få ett brett lärande mellan de olika delprojekten.

Fem län har samarbetat i detta projekt; Östergötland, Uppsala, Örebro, Sörmland och Västmanland. Varje län har utformat och genomfört sitt delprojekt utifrån sina behov och fördjupat sig i särskilt relevanta områden. Det har funnits ett kontinuerligt lärande mellan delprojekten. Region Östergötland har varit projektägare och delprojektägare var Industrikompetens (Östergötland), Mälardalen Industrial Technology Center (Sörmland), Teknikcollege Örebro Län/Örebro kommun (Örebro), Jobba i Västerås (Västmanland) samt STUNS (Uppsala). I varje län har olika företag, utbildningsanordnare och andra aktörer kopplats till projektet.

Information

  • Period:

Finansiering

Kontakt

Catherine SzaboStrategEnheten för näringslivsutveckling