regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regionala bostadsfrågor

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

Region Östergötland arbetar med bostadsfrågor ur ett regionalt perspektiv. Bostadsförsörjningsfrågorna är en viktig faktor för ett funktionellt Östergötland.

Bild av samverkan för en fungerande bostadsmarknad

Bostadsmarknadsdjup i Östergötland 2020, är en rapport är framtagen av Juni Strategi och Analys på uppdrag av, och tillsammans med, Region Östergötland och kommunerna gemensamt. Rapporten visar bland annat hur förutsättningar för nybyggnation ser ut i länet och i kommunerna, och vilket behov av bostäder som länets kommuner har.

Rapporten finns i form av en digital rapport för att underlätta att läsning digitalt. Rapporten presenterades i oktober 2020 och seminariet går att se här i efterhand.

Se seminariet Länk till annan webbplats.

Tillsammans med bland annat SKR, Sveriges kommuner och regioner, har Region Östergötland deltagit i en studie om bostäder för äldre.

Studie om bostäder för äldre Länk till annan webbplats..

Regionen Östergötland arbetar för att bidra till en kunskapsbild om hur verksamma parter i Östergötland tillsammans bygger en fungerande bostadsmarknad.

Omvärlds- och marknadsrapporter med teman

Under 2021 genomförde företaget Juni Strategi och Analys på uppdrag av Region Östergötland fyra seminarier om aktuella frågar kring en fungerande bostadsmarknad.

Under 2022 fortatte Juni Strategi att leverera och presentera kvartalsvisa Omvärlds- och marknadsrapporter.

Rapporterna har fokus på aktuella frågor kring en fungerande bostadsmarknad och attraktiva livsmiljöer, både utifrån ett nationellt övergripande perspektiv, såväl som vad det betyder för regionen och dess kommuner.

Varje rapport har också ett specifikt tema, dessa tillkännages inför presentationstillfällena. Presentationstillfällena spelades in och finns tillgängliga i efterhand.

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering