regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Landsbygdsutveckling

Landsbygden i Östergötland har unika resurser som är viktiga för utvecklingen och försörjningen i hela länet.

Region Östergötland arbetar aktivt med initiera och driva utvecklingsfrågor som är viktiga för landsbygden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för boende, arbete och företagande på landsbygden.

Företagen ska få växa

Landsbygden har unika resurser. Den ger oss livsmedel, skogsprodukter, ett vårdat landskap och erbjuder attraktiva boendemiljöer, rekreation och fritidsupplevelser.

Landsbygdens företagare är en viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen i vår region. Företagen ska ges möjligheter att växa och utvecklas och människor bosatta och verksamma på landsbygden ska garanteras bredband, kommunikationer och grundläggande service.

Skärgården är en prioriterad del av landsbygden.

Medel och projekt för att utveckla landsbygden

Region Östergötland har särskilda medel för att stödja landsbygdsutveckling.

Regionen prioriterar projekt som främjar genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionen främjar också projekt med fler medfinansiärer eller som finansieras av EU, som Landsbygdsprogrammet och Havs-och Fiskeriprogramet, men även regionalfonds- och socialfondsprogrammet.

Digitala seminariet landsbygdsdagen

Kontakt

Anders BäckstrandVerksamhets- och EnhetschefEnheten för regional planering