regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Baltic Blue Growth (BBG)

Projekt Baltic Blue Growth har som mål att initiera fullskalig musselodling och musselmjölsproduktion i Östersjöregionen. Syftet är att skapa arbetstillfällen och nya företag i kustlandskapet och att bidra till att minska övergödningen i Östersjön.

Musselodling och musselmjölsproduktion i Östergötland

Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder på så sätt kväve och fosfor. När de skördas efter 18-24 månader återbördas näringsämnena till land, och hjälper till att minska övergödningen.

Musselmjölet kan på sikt vara en möjlig ersättare till importerat fiskmjöl eller sojamjöl som proteinkälla i djurfoder. Musselodlingen bidrar på så sätt även till att kretsloppet mellan land och hav sluts.

Är ett flaggskeppsprojekt inom området att minska övergödningen

Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram och har blivit utsett till ett flaggskepps-projekt inom det policyområde som handlar om att minska övergödningen.

Projektet pågick till våren 2019 och med en total budget om 4,6 miljoner euro, motsvarande cirka 40 miljoner kronor. Region Östergötland var projektägare och ledde ett projektpartnerskap som bestod av 18 partners från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 46 miljoner kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala tillväxtfonden, EU:s Östersjöprogram

  • Deltagare: 6 musselodlare https://www.submariner-network.eu/bbg-mussel-farms

  • Samverkansparter: Projektpartnerskap med 18 partners från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland.

Finansiering

Kontakt

Anna JacobsonStrateg näringsliv och landsbygdsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling