regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Östgötaleden som hållbar vandringsdestination

Att identifiera och utveckla vandringsdestinationer med koppling till Östgötaleden ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv.

Arbete med kvalitativ ledutveckling

Det var 12 projekt inom vandrings- och cykelturism som fick stöd av Tillväxtverket för att utveckla leder på landsbygden. Sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020. Ett av dessa projekt som fick finansiering var Region Östergötlands projekt "Östgötaleden som vandringsdestination".

Tillväxtverkets hemsida om alla 12 projekt som får finansiering Länk till annan webbplats..

Projektet ska identifiera och utveckla vandringsdestinationer med koppling till Östgötaleden ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv.

Intresset för vandring och naturturism i Östergötland ökar. Många vill ha färdiga paket med boende, mat och en vandringsupplevelse med inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och kulturmiljöer.

För att möta växande efterfrågan och bättre och hållbart nyttja den resurs som Östgötaleden utgör, behöver vi arbeta med kvalitativ ledutveckling. Detta utifrån besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov med målsättningen att dels skapa en tillgänglig, trygg och intressant led, dels kunna erbjuda de faciliteter och infrastruktur som besökare efterfrågar.

Projektet har valt att titta närmare på Östgötaleden i Åtvidabergs kommun samt i Kolmården (Norrköpings kommun).

3 mål

  • skapa en arena för lärande, erfarenhetsutbyte och samordnade strategiska utvecklingsinsatser
  • företagen ska få ökad kännedom om förutsättningar och samverkansmöjligheter med andra entreprenörer och offentliga aktörer.
  • ökad kunskap om målgruppens behov.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 800 000 kr

  • Finansiär: Tillväxtverket

  • Deltagare: -

  • Samverkansparter: -

Finansiering

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling