regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EmpInno

Projekt EmpInno har som mål att förbättra och effektivisera så kallade smarta specialiseringsstrategier (RIS3) i medelstora städer och regioner i Östersjöregionen. Region Östergötland är projektpartner med ansvar för tema livsmedel.

Hitta regionens styrkeområden

För att få tillgång till medel inom den Europiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) ställs krav på att ta fram regionala smarta specialiseringsstrategier (RIS3). Syftet med en smart specialiseringsstrategi är att hitta regionens styrkeområden där det finns möjlighet till tillväxt och utveckling. Östergötlands smarta specialiseringsstrategi gäller sedan 2014.

EmpInno tar sin utgångspunkt i att regionala myndigheter, över hela Europa, står inför liknande problem och utmaningar i arbetet med att utveckla, implementera och följa de smarta specialiseringsstrategierna (RIS3). Projektet ska använda den samlade erfarenhet och kompetens som finns inom partnerskapet för ömsesidigt lärande och utbyte. EmpInno ska på så vis öka kapaciteten hos de regionala myndigheterna för att uppgradera och förbättra sina RIS3 strategier och att genomföra dessa.

EmpInno ska också främja nätverk inom gemensamma tematiska prioriteringar. Sex sådana prioriteringar har identifierats. De är: ICT, Health & Life Science & Biotech, sjöfartsindustri, Livsmedel, Energi och Material. Region Östergötland deltar i tre teman: Livsmedel, Energi och Material.

Projektet samlar 16 parter och 29 associerade organisationer i ett samarbete som sträcker sig över tre år.

Information

  • Period:

Finansiering

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för tillväxt och marknadsföring