regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Beyond EDP

Projekt Beyond EDP ska utveckla en gemensam syn på en så kallad entreprenurial discovery process (EDP) (fritt översatt entreprenörs upptäckts process), baserat på erfarenheter från partnerregionerna inom EU. Projektets mål är att ge beslutsfattare verktyg för att forma och hantera EPD samt entreprenörer coachning för att förbättra sitt deltagande i EPD.

Smart specialiseringsstrategi

För att få tillgång till medel inom den Europiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) ställs krav på att ta fram regionala smarta specialiseringsstrategier (RIS3). Syftet med en smart specialiseringsstrategi är att hitta regionens styrkeområden där det finns möjlighet till tillväxt och utveckling. Östergötlands smarta specialiseringsstrategi gäller sedan 2014.

Förutsättningarna för att dra nytta av de smarta specialiseringsstrategierna (RIS3) beror på det regionala innovationssystemets förmåga att arbeta med dessa. Ofta saknas resurser, erfarenheter och kompetens inom detta område varför strategiernas potential att bidra till innovation och tillväxt inte utnyttjas helt. Vidare är de smarta specialiseringsstrategierna (RIS3) inte tillräckligt kommunicerade gentemot de innovationsstödjande aktörerna i många Europeiska regioner.

Projektet Beyond EDP syftar till att hantera de brister som finns i utformningen och genomförandet av den innovationspolitik och de innovationsstrategier som kan påverka effekterna av strukturfonderna på ett negativt sätt. Teoretiskt förväntas smart specialiseringsstrategierna (RIS3) ge en relevant lösning på dessa problem, men kvalitén på RIS3 är helt beroende av att beslutsfattare och andra aktörer har en förståelse för och kan genomföra en så kallad "entrepreneurial discovery process".

Mål

Projektets mål är att:

tillhandahålla beslutsfattare verktyg för att bättre forma EDP, utveckla nya metoder för att hantera och bedöma EDP samt ge rekommendationer för att förbättra smarta specialiseringsprocesser.ge entreprenörer och regionala intressenter coaching för att förbättra deras deltagande i EDP.

Projektet samlar 11 parter i ett samarbete som sträcker sig över fem år.

Information

  • Period:

  • Finansiär: Interreg Europe

Finansiering

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling