regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

TEAM Östergötland

Projekt som tar helhetsgrepp om strategisk marknadsföring och platsutveckling i Östergötland.

Målet var att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring genom samhandling mellan offentliga och privata aktörer.

Det danska företaget Lalandias planerade investering i Motala identifierades som ett lämpligt pilotfall i projektet. Arbetet har resulterat i stor upparbetad erfarenhet som regionen kan dra nytta av ur ett bredare perspektiv.

Projektet fick namnet TEAM Östergötland givet dess fokus på Tillväxt, Etablering, Attraktion och Marknadsföring.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Samverkansparter: Region Östergötland och Tillväxtverket

Finansiering

Kontakt

Marianne LindHandläggareEnheten för tillväxt och marknadsföring